Zasady dotyczące strony internetowej

Należy uważnie przeczytać wszystkie warunki korzystania z tej witryny przed przystąpieniem do przeglądania jej zawartości. Łącząc się z tą witryną, użytkownik bez zastrzeżeń przyjmuje warunki przedstawione w niniejszym dokumencie. Ponadto, zgodnie z artykułem nr 6 ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zarządcą strony www.nanocorp.fr jest:

NANO CORP SAS
SIRET n°: 85259790500029
Adres: 22 RUE DES PETITS HOTELS 75010 PARIS
Strona internetowa: www.nanocorp.fr
Host: OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Strona internetowa: www.ovh.com

Warunki użytkowania:
Ta strona internetowa (www.nanocorp.fr) jest prezentowana w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, JavaScript, CSS itp.). Aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania i lepszą grafikę, zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome itp.

Nano Corp wprowadziła wszystkie dostępne środki służące przekazywaniu rzetelnych informacji i przeprowadzaniu skutecznej aktualizacji swoich stron internetowych. Mogą jednak wystąpić błędy lub przeoczenia. Użytkownik musi zatem zapewnić firmie dokładność informacji i zgłaszać każdą zmianę na stronie, którą uzna za przydatną. Nano Corp. w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przekazanych informacji przez użytkownika oraz za jakiekolwiek ewentualne bezpośrednie lub pośrednie szkody.

Pliki cookie:
Strona www.nanocorp.fr może prosić o akceptację plików cookie w celach związanych ze statystyką i wyświetlaniem. Plik cookie to informacja umieszczana na dysku twardym użytkownika przez serwer odwiedzanej witryny. Zawiera kilka elementów danych, które są przekazywane do komputera użytkownika w postaci prostego pliku tekstowego, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji. Niektóre części tej witryny mogą działać bez akceptacji plików cookie.

Linki hipertekstowe: Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub innych zasobów dostępnych w Internecie. SAS Nano Corp nie ma możliwości kontrolowania tych stron w odniesieniu do swoich witryn. Nie odpowiada za dostępność takich stron i źródeł zewnętrznych ani jej nie gwarantuje. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z zawartości tych stron lub źródeł zewnętrznych oraz z informacji, produktów lub usług, które oferują, ani za jakiekolwiek wykorzystanie tych elementów. Za ryzyko związane z korzystaniem z linków hipertekstowych odpowiada użytkownik, który musi przestrzegać warunków użytkowania.

Użytkownicy, subskrybenci i odwiedzający lub inne strony internetowe nie mogą tworzyć hiperłączy do tej strony bez wyraźnej uprzedniej zgody Nano Corp SAS.

W przypadku, gdy użytkownik lub gość zechce utworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych Nano Corp SAS, do jego obowiązków należy wysłanie wiadomości e-mail dostępnej na tej stronie w celu sformułowania wniosku o utworzenie hiperłącza. SAS Nano Corp zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Świadczone usługi:
Wszystkie działania firmy i informacje o niej prezentowane są na naszej stronie internetowej www.nanocorp.fr.

Informacje zawarte na stronie www.nanocorp.fr nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie mają charakteru umownego. Są podane z zastrzeżeniem zmian, które zostały wprowadzone po ich udostępnieniu w Internecie. Ponadto wszystkie informacje na stronie www.nanocorp.fr są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ograniczenia umowne dotyczące danych:
Informacje zawarte na tej stronie są tak dokładne, jak to tylko możliwe, a strona jest aktualizowana w ciągu roku, może jednak zawierać nieścisłości lub przeoczenia.

Wszelkie treści są pobierane na ryzyko użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym SAS Nano Corp nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez komputer użytkownika lub jakąkolwiek utratę danych wynikającą z pobrania. Ponadto użytkownik serwisu wyraża zgodę na dostęp do serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów, i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

Linki hipertekstowe utworzone w ramach tej strony do innych zasobów dostępnych w sieci internetowej nie mogą wiązać się z odpowiedzialnością SAS Nano Corp.

Własność intelektualna:
Cała zawartość strony www.nanocorp.fr, w tym, bez ograniczeń, grafika, obrazy, teksty, filmy, animacje, dźwięki, logo, GIF-y i ikony, jak również ich formatowanie, jest wyłączną własnością firmy. Wyjątek stanowią znaki towarowe, logo lub treści należące do innych firm partnerskich lub autorów.

Wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych elementów jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody SAS Nano Corp. Takie przedstawianie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, stanowi naruszenie podlegające karze na podstawie artykułu L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i karną fałszerza. Ponadto właściciele skopiowanej treści mogą podjąć przeciwko osobie naruszającej kroki prawne.

Zgłoszenie do CNIL:
Zgodnie z ustawą 78-17 z 6 stycznia 1978 r. (zmienioną ustawą 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych) dotyczącą komputerów, plików i wolności, ta strona została zgłoszona pod numerem 1656629 do Krajowej Komisji ds. Komputerów i Wolności (www.cnil.fr).

Spory:
Niniejsze warunki strony SAS Nano Corp podlegają prawu francuskiemu, a wszelkie spory i procesy sądowe, które mogą wynikać z ich interpretacji lub wykonania, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów, właściwych dla siedziby firmy. Językiem odniesienia służącym do rozstrzygania wszelkich sporów jest język francuski.

Dane osobowe:
Zasadniczo użytkownik nie musi podawać nam swoich danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej SAS Nano Corp.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. W przypadku niektórych usług oferowanych przez naszą stronę użytkownik może być zobowiązany do przekazania nam pewnych danych, takich jak: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail i numer telefonu. Dzieje się tak w przypadku wypełniania formularza oferowanego online w sekcji „Kontakt”.

W każdym przypadku można odmówić podania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik podejmie taką decyzję, nie będzie mógł korzystać z usług strony, w szczególności z możliwości uzyskania informacji o naszej firmie lub otrzymywania newsletterów.

Ponadto możemy automatycznie zbierać pewne informacje o użytkowniku podczas zwyczajnego przeglądania naszej strony internetowej, w szczególności: informacje o korzystaniu z naszej strony, takie jak miejsca, które użytkownik odwiedza, i usługi, do których ma dostęp, adres IP, typ przeglądarki, czas dostępu.

Takie informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych, aby poprawić jakość oferowanych usług. Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. dotyczącą ochrony prawnej baz danych.

Już teraz poznaj naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa sieci!Skontaktuj się z nami
  • Pełna widoczność
  • Do 100 Gb/s
  • Oprogramowanie
contact@nanocorp.fr
22 rue des petits hôtels, 75010 PARIS
LET'S GET TO KNOW EACH OTHER,
FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA
NANOCORP